Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach rozpoczyna przygotowania do realizacji projektu pn. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”.

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Priorytet FESW.07 Zdrowi i aktywni zawodowo

Działanie FESW.07.1. Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników

Termin realizacji projektu: 1.07.2024 – 30.06.2029

Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach. Projekt przewiduje także nawiązanie współpracy z jednostkami ochrony zdrowia, w tym z podstawowymi jednostkami służby medycyny pracy z terenu województwa świętokrzyskiego.

Swoim zasięgiem projekt obejmuje cały teren województwa świętokrzyskiego. Realizatorzy planują dotrzeć z działaniami do każdego z powiatów województwa, w których będą realizowane działania o charakterze edukacyjnym i badania profilaktyczne. Świadczenia z zakresu pogłębionej diagnostyki będą realizowane w mieście Kielce i powiecie kieleckim. Badania USG prostaty będą realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego w mobilnym gabinecie (PROSTATOBUS).

Celem głównym projektu jest ochrona zdrowia i wydłużenie aktywności zawodowej pracujących mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań edukacyjno-zdrowotnych przeciwdziałających opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku produkcyjnym 45+ na terenie województwa świętokrzyskiego.

Beneficjentem programu jest populacja pracujących mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 45+ – 50 000 osób. Warunkiem skorzystania z programu jest posiadanie aktualnego zaświadczenia od pracodawcy oraz potwierdzenie miejsca zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego.

Świadczenia dla uczestników projektu „Profilaktyka świętokrzyskich pracowników”

 • Warsztaty edukacyjne na terenie zakładów pracy
 • Badanie prostaty w mobilnym gabinecie (PROSTATOBUS)
 • Badania profilaktyczne
  • Pomiar ciśnienia krwi
  • Analiza składu ciała
  • Pakiet badań laboratoryjnych (morfologia z rozmazem, glukoza w surowicy krwi, lipidogram, białko CRP, kwas moczowy, wit D3 250H, albumina w surowicy, fosfataza alkaliczna, wapń całkowity, fosfor nieorganiczny, AST, ALT, TSH, jonogram)
 • Teleporada lekarza medycyny pracy z omówieniem wyników badań laboratoryjnych, analizą ankiet medycznych i ewentualnym skierowaniem na dalsza diagnostykę. Na podstawie skierowania lekarza medycyny pracy oraz kwalifikacji lekarza genetyka pacjenci zostaną poddani dalszej diagnostyce lub profilaktycznym świadczeniom medycznym w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka.
 • Badania genetyczne
  • badanie mutacji w genach BRCA1 i BRCA 2 metodą NGS
  • badanie genetyczne w kierunku rodzinnej hipercholesterolemii
  • badanie genetyczne w kierunku zakrzepicy
 • Konsultacja kardiologiczna z badaniami dodatkowymi (EKG, echo serca, holter EKG, holter ciśnieniowy)
 • Konsultacja pulmonologiczna z badaniem NDTK klatki piersiowej
 • Konsultacja fizjoterapeutyczna
 • Konsultacja lekarza specjalisty rehabilitacji
 • Pakiet świadczeń rehabilitacyjnych dla pracownika (zabiegi fizykalne z oferty Działu Rehabilitacji WOMP w Kielcach oraz zabiegi z użyciem sprzętu zakupionego na potrzeby projektu)
 • Konsultacja laryngologiczna z badaniem nasofiberoskopem oraz ewentualnymi badaniami dodatkowymi (HPV, biopsja, USG szyi, badanie histopatologiczne)
Skip to content